Posts tagged regi
Erik Holmström

Sociologen Roland Paulsens fältstudie Vi bara lyder gjordes av Erik Holmström till grotesk och infallsrik bunraku på Malmö Dockteater. Arbetsförmedlingens chefer och handläggare fick liv som pappdockor i en karikerad, gråfärgad samhällsteater.

Read More
2016Louise Stigellregi
Natalie Ringler

Med sin ständiga blick på platser utanför Sveriges gränser, tillför Natalie Ringler viktiga impulser till kulturlivet som inte är självklara. I Natalies arbeten framträder människans allmängiltighet och bryter ned illusionen om ”de, men inte vi”. Verksam på olika teatrar i Sverige, förknippas Natalie oftast med Galeasen, en teater som knappa resurser till trots genom åren stått för nya bekantskaper som Elfride Jelinek och Hertha Müller. Med sin uppsättning av Tadeusz Slobodzianeks”Vår klass”, som i rådande politiska nationalistiska vindar visat teaterns enorma förmåga att spegla och kommentera vår samtid på ett ytterst relevant sätt, befäster Natalie Ringler sin plats som regissör och gör skillnad.

Read More
2014Lars Rodvaldrregi