Posts tagged Dramatiker
Kristian Hallberg

Kristian Hallberg sätter ord på blicken när vardagsrasism silas genom ett välvilligt medvetande i Variation. I Götgatan byter här och där plats, och i audiodramat Plint – en gympasalsshow  dansar plintarna för det inre ögat i ett laddat rum.

Read More
2016Louise StigellDramatiker
Gertrud Larsson

Gertrud Larsson är vår tids uttolkare av vardagliga händelser. Hon besitter en alldeles särskild förmåga att handfast fånga skeenden orkestrerade av ett fåtal människor med makt, som påverkar väldigt många. Hennes skapande har en omisskännlig ton av naivitet kombinerat med fakta och nyktert betraktande – presenterat på ett oemotståndligt underhållande vis. Tragiska händelser återges med största komik på ett helt eget språk som bjuder in till lyssnande och skapar igenkänning. Gertrud Larssons texter spelas i hela landet, hela tiden! Foto: Elisabet Sverlander.

Read More
2015Lars RodvaldrDramatiker