Kristian Hallberg

Kristian Hallberg.jpeg

Kristian Hallberg sätter ord på blicken när vardagsrasism silas genom ett välvilligt medvetande i Variation. I Götgatan byter här och där plats, och i audiodramat Plint – en gympasalsshow  dansar plintarna för det inre ögat i ett laddat rum.

2016Louise StigellDramatiker