Bahar Pars

På sitt eget högst personliga vis breddar Bahar Pars tolkningsmöjligheterna av klassiska kvinnoroller och för dem in i nutid. Hon vet också varför hon befinner sig där hon gör, och hon gör det med en hållning som ingen kan värja sig emot. Nyårsklockan är hennes tydliga statement om förändring och ökat inflytande. Med precision och iskyla förmedlar Bahar Pars i På alla fyra en obehaglig, skarp bild av den sociala segregation som är vardag för många i dagens samhälle.