Nomineringar och jury

De första två åren, 2014 och 2015, skedde nominering och slutligt val av pristagare i en intern process inom styrelsen. År 2016 hade MEDEA förmånen att ha några av Sveriges mest namnkunniga scenkonstrecensenter som jury.

MEDEA har från start sett tillgången och möjligheten i att successivt inkludera sin Alumnigrupp av tidigare pristagare i nomineringsförfarandet. 2017 består MEDEA Alumni av 20 meriterade scenkonstnärer från alla genrer. Inför årets prisceremoni har de bjudits in att föreslå kandidater för stiftelsen MEDEAs styrelse. MEDEAs styrelse gör det slutliga valet.

Stiftelsen MEDEA lämnar varje år öppet för nya yrkeskategorier för att ge möjligheten att bredda urval och representation.